Produkter & Tjänster

Energifasader AB har mångårig erfarenhet av automatiska elinstallationer, solskydd samt olika profilsystem.

 

Vi har och samarbetar med diverse konsulter såsom:

ACC-Glasrådgivarna, JB Glaskonsult, Bengt Dahlgrens, Brandskyddslaget med flera.

Vi arbetar med:

Styrningar:

Somfy, Westamatic, Warema.

Traditionella styrsystem tillika BUS-system såsom EIB, LON, vi vet vilka system som är mest kostnadseffektiva samt funktioner för att nå bästa resultat för enskilda projekt.

Solskydd:

Warema, Hella, Hunter Douglas, Selt, Cg Lindhs

Vi har en bra erfarenhet av dessa fabrikat, både brister och fördelar, vi vet också vilka typer av solskydd som bör placeras var, hur och i vilken omfattning samt hur dessa bör styras.

Profilsystem:

Schücco, Sapa, Wicona

Våra medarbetare har tidigare arbetat på Skanska Glasbyggarna och vi har fått erfarenhet av dessa olika system, infästningsmöjligheter och anslutningar mot intilliggande system.

Vi samarbetar med diverse Glasbyggare Nationella/Internationella för stora projekt.

Solenergi:

Schücco, Solar Design, Solar Supply Sweden AB

Vi har arbetat med dessa olika leverantörer och vet vilka möjligheter som de olika systemen har och även inkopplingar, dimensionering av de olika systemen samt för- och nackdelar med de olika system som finns på marknaden idag.

Kisel kontra Tunnfilm.

Luckmotorer:

Vi har arbetat med D+H, STG-Beikirch, Window Master, Ferralux mfl.

Projekterat flera anläggningar med bl.a. Naturlig-ventilation, Komfort-Ventilation, Brand-ventilation och är väl förtrogna med RUS

Sol / Säkerhets/skyddsfilmer:

Vi arbetar med Hammerglass Safecoat en av Sveriges ledande inom branschen med mycket fördelaktiga garantier.

Elinstallationer:

Då vi har El-behörighet i Energifasader och gjort flera stora el-entreprenader för solskydd, sol-celler, komfort/naturlig/brand-Ventilation har vi en bred erfarenhet av dess utförande och vilka rationaliseringar samt kostnadseffektiviseringar som är möjliga.

Dimensionering av anläggningar.